בחירת שרת

בחר את המחוז אשר ברצונכם לראות בו את הניקוד הגבוה:

פרובינציה(מחוז) 2 פרובינציה(מחוז) 4 פרובינציה(מחוז) 5
פרובינציה(מחוז) 6